Ögonhälsa är när ögonen mår bra.


Vi vill att dina ögon mår så bra som de kan.

En grundläggande synundersökning är förutsättningen för att vi ska kunna bedöma hur dina ögon mår. Då ser vi om du behöver träffa en ögonläkare för att undersöka om ögonen är friska eller behöver vård. Kanske är det dags för starroperation? Vi hjälper dig genom att remittera till ögonläkare när vi misstänker ett onormalt ögontillstånd. Vi samarbetar med flera ögonläkare i Uppsala och arbetar enligt Optikerförbundets kvalitetsnorm.

Har du torra ögon?

Rinner de lätt? Svider det och känns grusigt i ögonen? Tårarnas funktion är mycket viktig för ögonens funktion. De smörjer slemhinnan och tillför näring till ögonens yttre delar. De gör dessutom att du kan se klart. Har du symptom som syn som varierar, klåda, irritation, sveda, rinnande ögon (ja, faktiskt), röda ögon och ögonlockskanter? Boka då en tid för tårfilmsanalys! Den kostar 250 kr. Det bästa är att boka den tillsammans med en synundersökning (450 kr) där vi också går igenom din syn. Bokar du båda kostar det 600 kr.

Drar dina ögon åt olika håll?

Tycker du att det är svårt att koncentrera dig när du ser på mobilen, datorn eller i tidningen? Upplever du att du ser dubbelt? Har du huvudvärk? Har du svårt att följa raderna i en text? Upplever du andra diffusa besvär när dina båda ögon ska samarbeta?
Det är inte ovanligt men jobbigt.

Ögonens samsyn styrs av ett komplext neurologiskt system som lätt kan komma i obalans. Många barn och unga upplever besvär när de ska koncentrera sig på nära håll. Även vuxna kan besväras av att ögonen inte följs åt på samma vis som tidigare. Långtids-Covid kan ge liknande problem. Oavsett orsaken till dina samsynsproblem är det viktigt att undersöka ögonens gemensamma funktion.

Vi på Rediviva samarbetar med kolleger i branschen för att ta fram de bästa metoderna minska besvären som ojämn samsyn kan ge. En av våra samarbetspartner har detta formulär på sin hemsida. Fyll i formuläret här och gradera dina problem. Här kan du testa dig själv och därefter ta kontakt med oss.

Boka en tid för en synundersökning här. Vid undersökningen gör vi en grundlig genomgång och märker vi tillsammans att det finns ett behov av långsiktig träning av din samsyn kan du till en kostnad träna ögonens motorik och inställningsförmåga. Läs mer här!

Närsynhet eller myopi

Närsynthet- eller myopi som det också kallas är ingen sjukdom, det är ett synfel som lätt avhjälps med glasögon eller linser. Dock kan högre grad av närsynthet öka risken betydligt för att utveckla glaucom (grön starr) och näthinneavlossning senare i livet. Närsyntheten ökar i hela världen och det är alltså inte bra med tanke på komplikationerna det kan leda till. Nu visar nya rön att närsynhet hos barn går att behandla med speciella kontaktlinser. Den nya MySight 1day som är framtagen för barn och unga, kan tillpassas från 8 års ålder. Studier visar att myopin bromsas i snitt 59% om linserna används kontinuerligt. Välkommen att bekämpa närsyntheten med oss!

 

BOKA SYNUNDERSÖKNING HÄR

Ring och boka synundersökning idag 018-10 33 11. Välkommen!

Kom gärna in och titta på våra nya bågar. Vi ses på Drottninggatan 4!