Ögonhälsa är när ögonen mår bra.


Vi vill att dina ögon mår så bra som de kan.

En grundläggande synundersökning är förutsättningen för att vi ska kunna bedöma hur dina ögon mår. Då ser vi om du behöver träffa en ögonläkare för att undersöka om ögonen är friska eller behöver vård. Kanske är det dags för starroperation? Vi hjälper dig genom att remittera till ögonläkare när vi misstänker ett onormalt ögontillstånd. Vi samarbetar med flera ögonläkare i Uppsala och arbetar enligt Optikerförbundets kvalitetsnorm.

Har du torra ögon?

Rinner de lätt? Svider det och känns grusigt i ögonen? Tårarnas funktion är mycket viktig för ögonens funktion. De smörjer slemhinnan och tillför näring till ögonens yttre delar. De gör dessutom att du kan se klart. Har du symptom som syn som varierar, klåda, irritation, sveda, rinnande ögon (ja, faktiskt), röda ögon och ögonlockskanter? Boka då en tid för tårfilmsanalys! Den kostar 250 kr. Det bästa är att boka den tillsammans med en synundersökning (450 kr) där vi också går igenom din syn. Bokar du båda kostar det 600 kr.

Närsynhetsbehandling, myopikontroll

Närsynthet- eller myopi som det också kallas- är ingen sjukdom, det är ett synfel som lätt avhjälps med glasögon eller linser. Dock kan högre grad av närsynthet öka risken betydligt för att utveckla glaucom (grön starr) och näthinneavlossning senare i livet. Närsyntheten ökar i hela världen och det är alltså inte bra med tanke på komplikationerna det kan leda till. Nu visar nya rön att närsynhet hos barn går att behandla med speciella kontaktlinser. Den nya MySight 1day som är framtagen för barn och unga, kan tillpassas från 8 års ålder. Studier visar att myopin bromsas i snitt 59% om linserna används kontinuerligt. Välkommen att bekämpa närsyntheten med oss!

Ring och boka synundersökning idag 018-10 33 11. Vi ses!

Kom gärna in och titta på våra nya bågar. Vi ses på Drottninggatan 4!