Progressiva glasögon - Optimal syn på alla avstånd


Vad är progressiva glasögon?

Vad är egentligen progressiva glasögon och hur fungerar det? Progressiva glasögon, även kallade multifokal-glasögon är glasögon som är slipade med flera styrkor i glaset, så att du inte behöver flera par glasögon för att se klart på nära, mellanlångt och på långt håll. Glasen är slipade så att toppen av glaset ser klart på långt avstånd, sedan ändras synskärpeavståndet i höjdled så att mitten av glaset ger synkorrigering på mellanlångt avstånd och botten av glaset korrigerar för nära avstånd (tänk dig att glasens skärpeområden har formen av ett timglas). Övergångszonerna är osynliga och justeras med enklare huvudlutningar som man vänjer sig vid med lite träning. Progressiva glasögon fungerar för en del vid dataskärmen, men oftast inte eftersom mellanavståndet är i timglasets mitt. Fungerar det inte med progressiva vid skärmen kan man istället behöva närprogressiva glasögon, som ger bra seende på nära och mellanavstånd.

När behöver man progressiva glas?

Progressiva glasögon är den mest avancerade och flexibla glasögonlösningen – vanligast för dig över 40 som är i behov av en multifokal korrigering i och med ålderssynthet. Ofta uppstår behovet när du inte läser bekvämt på nära håll och inte vill hålla på och ta av och på glasögonen. Ögat har svårt att ställa om sig på olika håll. Progressiva glas är en allt i ett lösning – ett par för alla synkorrigeringar.

Redivias unika lösning

Redivivas progressiva glasögon är individuellt anpassade för dina ögon med hjälp av ny teknik, som ger skarpare glas än 98% av världens progressiva glas och ger dig ojämförbar skärpa på nära medellångt och långt avstånd.
Redivivas DNEYE scanning mäter av ögat på över 7 000 punkter vilket ger glas som har en marknadsledande skärpa på nära medellångt och långt avstånd. Förutom själva scanningen har vi även vår impressionist till hjälp när vi anpassar glasen i bågen.
Som en kund beskrev det ”Jag kan läsa i en bok, titta på datorskärmen eller på TVn med samma glasögon. Utan att ta av eller hasa ned glasögonen.” På grund av vår DNEYE scanner och impressionist är Redivivas progressiva glasögon också noggrannare inställda än 98% av världens progressiva glas.

98% av alla personer i världen har felinställda progressiva glasögon!

98% av alla personer i världen, som använder progressiva glasögon idag har glas som inte passar deras ögon perfekt eftersom nästan alla progressiva glasögon tillverkas utifrån en standardmodell av ögat. Ögonens form och längd är lika individuella som du är – precis som ett fingeravtryck och glasen måste anpassas därtill för att ge var och en rätt inställda glas. Det betyder att glasen måste tillverkas baserat på exakta data, vilket vi alltså får fram med hjälp av vår DNEYE scanning metod.


FAQ

Vem ska ha DNEye-scannade glas?

I princip har alla glädje av DNEye-scannade glas, men främst bärare med progressiva glas och personer med höga styrkor.

Vad är DNEYE-scanning?

DNEYE-scanning är ett komplext foto/datasystem som ger individuellt anpassade progressiva glas.